FÅ EN INTERIM PROJEKTLEDER OMBORD

HURTIG INDSATS MED FOKUS PÅ JERES BEHOV


FÅ EN ERFAREN PROJEKTLEDER: Mangler du en erfaren projektleder til at assistere i en travl hverdag?

Kontakt da HKS-Consult som leverer en praktisk tilgang til at løse projekter, baseret på mere end 20 års erfaring. HKS-Consult arbejder indenfor Produkt Udvikling, New Product Implementation, Outsourcing indenfor Mekanik og HW/SW.

Hermed kan du som leder få et skarpt billede af:

 1. Projektets leverancer
 2. Projektets robuste budget udfra en effektiv estimering
 3. Projektets robuste tidsplan
 4. Projektets front-loading af mandtimer
 5. Projektets muligheder for optimering af investeringen

Dermed dækkes nogle af de helt basale behov for at planlægge og gennemføre et projekt. Du får som leder en hurtig og kvalificeret hjælp til dit projekt og sikrer, at det kommer i mål som forventet.

Har du behov her og nu, eller vil vide mere, så:

Læs mere … Kontakt os …


UDFORDRING: I en travl hverdag kan man hurtigt få behov for en erfaren projektleder her og nu. Fx på grund af:

 • En akut projekt opgave skal løses her og nu
 • En medarbejder har sagt op med kort varsel
 • En ny stilling ønskes midlertidig besat, indtil den rigtige kandidat er ansat.

LØSNINGHKS-Consult benytter erfarne certificerede projektledere, der hurtigt kan tage boldene op, skabe overblik og resultater på kort tid.

Fx kan Henrik K Søndergaard med sin 20 års projektleder erfaring hurtigt sættes ind i et nyt projekt for at skabe overblik og planlægning i projektet.

Det kan fx være udvikling af UdviklingsProjekter, Mekaniske Konstruktioner, HW/SW, New Product Implementation, Outsourcing af Produkter, PMO opgaver, Udvikling af Projektmodel m.v.

GARANTI: HKS-Consult garanterer, at projektlederen leverer op til de aftalte forventninger. Sker dette ikke i løbet af de første to uger, er det omkostningsfrit for virksomheden, at finde en anden projektleder eller leverandør.


Læs mere … Kontakt os …

ROBUSTE BUDGETTER & PLANER

SKAB: RO, RETNING, TILLID & MOTIVATION


SUCCESSIV PRINCIPPET – VERDENS NOK STÆRKESTE ESTIMERINGS METODE: Fx har metoden øget den norske stats succesrate fra 20% til 80% for store komplekse projekter!

Med denne metode kan du stå helt skarpt overfor din direktion som projektdirektør, som portefølje manager, som projektejer samt projektleder, hvor du kan give et skarpt billede af:

 1. Hvordan projekterne risiko belaster virksomhedens kapital
 2. Hvordan projekterne reelt bidrager til virksomhedens overskud
 3. Hvordan projekterne kan optimeres for at øge overskuddet
 4. Hvordan robuste planer kan sikres med front-loaded ressourcer
 5. Hvordan der skabes ejerskab og motivation i projekterne

Dermed kan virksomheden foretage reelle prioriteringer mellem projekter, der giver forskellige bidrag til EBIT under forskellige risiko forhold.

SKAB TILLID til aktien, SKAB RO hos direktionen, SKAB RETNING i PMO kontoret, SKAB TRYGHED hos projektejeren og SKAB MOTIVATION hos projektdeltagerne.

Har du behov her og nu, eller vil vide mere, så:

Læs mere … Kontakt os …


UDFORDRING: Mange virksomheder oplever budget-overskridelser og forsinkelser i deres projekter. Fx på grund af:

 • Projektet usikkerheder i omgivelsernes udelades i estimeringen
 • Projektet estimers kun med ét(1) estimat pr. opgave
 • Projektet estimers af få deltagere og ofte med de samme synsvinkler (for få risici identificeres)

LØSNINGHKS-Consult anvender Successiv Princippet til en effektiv estimering, hvilket giver robuste budgetter og planer. Projektet estimers top-down, og kun opgaver med de største usikkerhedbidrag udvælges, så man fokuserer de rigtige steder, sparer tid og undgår unødvendige detaljer.

Metoden kan bruges fra mindre projekter til store komplekse projekter af alle typer og brancher, fx fra investering i et sommerhus til en kompleks offshore vindmøllepark.


Læs mere …   Kontakt os …