HÅNDBOG – OM SUCCESSIV PRINCIPPET

HKS-Consult forhandler håndbogen ‘Proaktiv Ledelse af Usikkerhed ved hjælp af Successiv Princippet’.

Bogen handler om:

 • ProAktiv         – dvs. gøre noget før hændelserne indtræffer
 • Ledelse           – dvs. at der skal ledes og styres
 • Usikkerhed    – dvs. at der er usikkerheder som består af risici og muligheder for at forbedre projekterne
 • Successiv        – dvs. at man successivt/iterativt søger hen imod de væsentligste usikkerheder
 • Princippet      – dvs. at man følger et princip, som inkluderer en analyse procedure

Kapitlerne:

 1. Bogens mission, læserne og deres behov
 2. Successiv Princippet og gruppe-analyse-processen
 3. Den kvalitative fase i processen (Indhold)
 4. Den kvantitative og den sidste fasen i processen (Talstørrelser)
 5. Teori, evaluerings-teknikker og mere avancerede beregningsmodeller
 6. Almindelig anvendelse
 7. Profit-analyser (fx business cases)
 8. Timing eller analyser af tidsplaner
 9. Yderlige anvendelse, erfaringer og eksempler
 10. Case studier
 11. Nye referencer (i den danske udgave)
 12. Skalering & implementering (i den danske udgave)

Bogen kan benyttes til:

 • At få en grundlæggende indsigt i metoden
 • At få specifik viden om det teoretiske baggrund, fx bayersk statistik
 • At være en del af undervisnings- og trænings-materiale

PDF version af bogen:

 • Hav den altid ved hånden
 • Lav hurtige søgninger i bogen
 • Slip for at slæbe rundt på bogen
 • Medfølger: Eksemplerne i kapitel 4 som regneark

Det er desuden facilitatorens grundbog, så de er klædt på til fx spørgsmål om den bagvedliggende teori.

PRISER:

Priserne er eks. moms, fragt, told og eventuelle andre udgifter ifm. købet. Bogen er udgivet på engelsk og nu på dansk (september 2021).

 • 1-3 bøger:    Engelsk/dansk:  395/525 (225/300) kr./styk
 • 4-10 bøger:  Engelsk/dansk: 355/495 kr./styk
 • Over 10 bøger: Indhent tilbud.

PDF Udgaven 

 • 1-3 bøger:    Engelsk/dansk: 425/550 kr./styk
 • 4-10 bøger: Engelsk/dansk: 400/525 kr./styk
 • Over 10 bøger: Indhent tilbud.

Ved samtidig køb af den fysiske håndbog og PDF udgaven gives 25% rabat. PDF udgaven sælges som personlige brugerlisenser med password.

Der gives studierabat på den fysiske udgave (Priser i parantes) – vedhæft da kopi at studiekort ifm. bestilling.

PDF udgaven kan fx bruges til hurtige opslag, når man bruger metoden og er altid ‘ved hånden’. PDF udgaven udgives som en personlig licens og er låst med hensyn til udprintning (kan ikke printes ud). Dette for at sikre en minimums dækning af oversættelsesomkostningerne.

Bøgerne sendes til både indland og udland. Ekspeditionstiden er mellem 3 og 5 dage udenfor almindelig ferieperioder.

Brug ‘Forhør nærmere formularen‘ til at bestille.

YOUTUBE:

Se mere på YouTube. Se omtale af bogen på videoen klik på billedet eller Google videoen ‘Håndbogen om Successiv Princippet‘.

Forhør nærmere …  Kontakt os …

FACILITERING AF WORKSHOPS

HKS-Consult og samarbejdspartnere tilbyder at afholde workshops, hvor et projekt, en business case, et tilbud ifm. licitation eller en projektportefølje analyseres.

Analysen kan fx være fokuseret på en overordnet tidsplan, budget, tilbudsgivning eller en analyse af virksomhedens portefølje for at optime de gode projekter og stoppe de ‘dårlige’ projekter.

Kontakt os …

UDDANNELSE AF FACILITATORER

HKS-Consult træner medarbejdet til at blive facilitatorer med speciale i at gennemføre Successive Workshops med forskellige typer analyser.

Træningen omfatter fx:

 • Introduktion til den bagvedliggende teori
 • Træning i de psykologiske faldgruber, man skal undgå
 • Træning via egne eller case projekter

Krav til deltageren er fx:

 • At personen er vant til at facilitere arbejdsgrupper
 • At personen er nysgerrig på egen måde at agere i en gruppe proces
 • At personen arbejder med positiv feedback
 • At personen er open minded og nysgerrig på, hvordan en proces gennemføres

Træningen kan udføres på Dansk, Engelsk eller ‘Skandinavisk’

Fordele:

 • At virksomheden får skarpe budgetter og planer – der holder
 • At virksomheden forøger sin projekt-effektivitet og konkurrenceevne
 • At virksomheden som minimum stabiliserer eller bedre forøger sit EBIT
 • At virksomheden nemmere kan rekruttere kvalificerede medarbejdere
 • At virksomheden oplever mindre stress i projekterne og hos medarbejderne

Forhør nærmere ved at kontakte os.

Kontakt os …