KUNDERNE

HKS Consult arbejder i et bredt netværk indenfor energibranchen og andre brancher med forskellige typer kunder. Fra det mindre firma, hvor forbedrings-mulighederne er store til store virksomheder, hvor effektiv gennemførelsen i en travl hverdag er vigtig.

TYPISKE OPGAVER

Vi hjælper vores kunder med et bredt spekter af forskellige opgaver.

Eksempler på opgaver:

 • Analyser
  • Business case analyser metoder
  • Risiko vurdering af en større business case. Beløbsstørrelse i milliard € klassen
  • Interessent analyser for mindre til store komplekse projekter
  • SMART mål, SWOT, FMEA , kompleksitet og risiko analyser
 • Træning af projektledere
  • Interessentanalyser
  • Robuste estimeringsmetoder
 • Interim projektledelse
  • Planlægning og eksekvering af outsourcing projekter
  • Implementering af en produkt upgrade på tværs af produkt platformene
 • Tekniske analyser
  • Screening af forskellige produkters virkning på business casen
 • Undervisning – fx
  • Master students: ReThink Estimeringer
  • Professionelle projektledere: Robuste budgetter – Successiv Princippet
 • Direktioner
  • Projektpræsentation for PMO og direktionen
 • Advisory boards
  • ReThink budget of projekt styring
  • ReThink budget estimeringer og få styr på EBIT
  • ReThink risiko styrede tilbuds-projekter – vind bedre ordre

Få værdifuld inspiration til dit firma og få bedre styr på omkostninger, tidsplaner og EBIT.

Forhør nærmere … Kontakt os …

Vattenfall: Risiko vurdering af Business Casen af en stor offshore mølle park

Vattenfall ønskede en ekstern vurdering af en betydende business case for en stor vindmølle park.

HKS-Consult opstillede en business case baseret på kundens input og en efterfølgende trepunkts-estimering af projekts omgivelser, energiproduktion, indtægter, anlægs- og drifts-omkostninger. Billede: Vattenfall

Dermed fremkom nye informationer til business cases, hvormed kunden kunne stille yderlige spørgsmål til projekt investeringen, risici, forudsætninger og muligheder.

{Link: Kriegers-flak-slides (eksisterer ikke endnu)}

Kontakt os …

Det Færøske El-selskab: Forberedelse af projekt opstart

Det Færøske El-selskab SVE skulle i gangsætte det hidtil største renoverings-projekt og på ca. 750 mill. DKr. Ledelsen havde brug for en ekstern vurdering af, hvordan projektet kunne startes op.

HKS-Consult bidrog med en større mindmap analyse med grenene Hvorfor, Hvad, Hvordan og Hvem blev analyseret. Efterfølgende valgte man at udføre en 3 dimensional interessent analyse, da projektet har mange interessenter, som er vigtigt for projektets succes. Dermed fik ledelsen et overblik over projektet.

Disse analyser blev efterfølgende præsenteret for bestyrelsen.

Kontakt os …