Værdifulde Referencer

Værdifulde Referencer 2017-09-24T19:34:18+00:00

VÆRDIFULDE REFERENCER

HKS-Consult har i mere end 20 år arbejdet med projektledelse, system engineering mv. i industrien.

VIRKSOMHEDS REFERENCER:

HKS-Consult har arbejdet for mindre virksomheder til store virksomheder. I de store virksomheder er det yderst vigtigt, at man hurtigt kan skabe sig et netværk for at indhente den nødvendige viden og for at opbygge sit projekt team i virksomheden.

Eksempler på opgaver:

  • Det Færøske El-selskab. Opgave: Forberedelse og analyse af et projekt på ca. 650 Mill dKr. Herunder præsentering for bestyrelsen
  • Henning Larsens Tegnestue: Træning i interessentanalyser
  • Siemens Wind Power: Implementering af en produkt upgrade på tværs af mølle platformene
  • Siemens Wind Power: Planlægning og eksekvering af et outsourcing projekt
  • Vattenfall: Technology & OPEX Screening of wind turbines
  • Vattenfall: Risk assessment of Offshore Windfarm project. Beløbsstørrelse i milliard dkr. klassen
  • Tysk kunde: Risk assessment of Offshore Windfarm project.
Forhør nærmere …   Book et møde …   Kontakt os …

Business Case analyse af en Offshore Vindmølle Park.

Vattenfall Wind ønskede en ekstern analyse af en Business Case for en stor Offshore Møllepark. HKS-Consult opstillede Business Case scenarier med forskellige setup af vindmølle parken. Billedet: DongEnergy.

HKS-Consult benytter trepunkts-estimeringer af energi-produktionen, el-prisen, investeringerne og driftsomkostninger. Disse indregnes i et Excel Business Case model udviklet af HKS-Consult. Modellen beregner projekt forrentning, nutidsværdi og tilbagebetalingstid. Metoden giver store fordele, da Vattenfall efterfølgende kunne se Top 10 usikkerhederne på projektets nøgletal.

Bestil beregnings-eksempel af Krieker’s Flak offshore park, og denne beregning blev præsenteret på Wind Power Monthly konference i Hamburg.

  Kontakt os …

Henning Larsen’s Tegnestue – Interessent Analyser

Henning Larsen’s Tegnestue ønskede at vide mere om interessent analyser.

HKS-Consult gennemførte et kursus i interessent-analyser, hvor deltagerne via et kæmpe planche identificerede potentielle interessenter for et større projekt. Herefter placerede deltagerne interessent kortene på planchen ud fra, hvor interessentens indflydelse og bidrag.

Deltagerne trænede undervejs i forskellige interessent-analyser og med en live case, hvor interessent kortete blev placeret på planchen.

Efterfølgende kunne gruppen udføre en detaljeret opsamling af interessent analyse og se hvilke interessenter, der er de vigtigste at håndtere.

  Kontakt os …