SUCCESSIV PRINCIPPET på YOUTUBE

Denne kanal handler om Successiv Princippet efter er udviklet af Dr. Tech Steen Lichtenberg.
Her kan du se mere om metoden, applikationerne, historien, interviews etc.

Videoer om:

 • SP 00    Historien om det efterfølgende princip (Dk/Uk)
 • SP 00b Fra det efterfølgende princip til det efterfølgende princip (Dk/Uk)
 • SP 01    Introduktion til risikostyring og EBIT-kontrol (Dk)
 • SP 02   Bredspektrede analysegrupper (Dk/Uk)
 • SP 03   Estimering af Unknown Unknowns (Dk /Uk)
 • SP 04   Efterfølgende princip kombineret med tre lister (Risici, antagelser og muligheder) (Dk)
 • SP 05   Skarpe tilbud – vinde licenser (Dk)
 • SP 06   Skarpe investeringer – sikrer forretningsmæssigt tilfælde (Dk)
 • SP 08   Inkluder usikkerheden fra projektmiljøet
 • SP 09   Hvorfor projektet fejler. De fem bedste grunde (Dk/Uk)
 • SP 11a  Til bestyrelsen: Risikostyring kombineret med EBIT Control (Dk)
 • SP 11b  Til bestyrelsen: Risikostyring kombineret med EBIT Control (Dk)
 • SP 20   Successiv Princippet: Hvordan man estimerer? (Dk/Uk)

Uk: En engelsk talt version er tilgængelig.
DK: En dansk talt version er tilgængelig. Undertekster kan automatisk oversættes til engelsk eller andet sprog af YouTube.

Forhør nærmere …  Kontakt os …

EKSEMPEL: Estimering af Unknown Unknowns

Projekter er ofte komplekse og uforudsigelige begivenheder opstår undervejs.

 • Vi forsøger at forudse risici og muligheder i en uforudsigelig (stokastisk) verden
 • Vi gør vores bedste for at gøre projektet forudsigeligt (deterministisk)
 • Ofte bruger folk det meste af deres tid til at analysere projektets arbejdspakker og Know Unknowns (Noget vi ved – vi ved ikke, der skal løses, f.eks. spørgsmål, krav osv.).

Hvorfor ikke kigge på Uknown Unknowns, altså noget vi ikke ved, at vi ikke ved! Og komme tættere på den virkelige verden.

Denne video giver en ret enkel metode til at estimere (nogle) Uknown Unknowns, hvilket gør dine budgetter og planer mere robuste!

Google: ‘SP 03 Estimering af unknown unknowns

Kontakt os …

YOUTUBE INTRODUKTION – HVAD HANDLER DET OM?

Her er en introduktion til metode. Lyt fx til hvordan metoden kan bruges.

Metoden kan bruges fx til:

 • Budget-analyser
 • Tidsplan-analyser
 • Business case analyser
 • Projekt portfolio-analyser
 • Tids-studie analyser

Under analyses fremkommer risk, antagelser og muligheder i kombination med gennemførelse af den successive analyse.

Google: SP 00a. Kanal Introduktion af ‘Risk Management og EBIT Styring’

Kontakt os …