WEBINAR MATERIALER – Fra Falsk Sikkerhed til Sand Usikkerhed

Her fortæller vi, hvordan man kan opnå robuste projekter ved at anvende en af verdens (nok) bedste metoder, der kombinerer risk management og estimering i én proces. Metoden kan bruges i alle projekttyper, fx byggeri, HW/SW udvikling, IT, outsourcing, produktudvikling, tilbud, business cases osv.

Nedenfor kan du downloade de materialer vi bruge ri forbindelse med webinaret.

Introduktion til Successiv Princippet.

Her kan du hente handouts for de slides vi bruger i webinaret (ændringer kan forekomme).

Download …

Estimering af Unknown Unknowns

Her kan du hente handouts for de slides vi bruger i webinaret (ændringer kan forekomme).

I fx byggeprojekter snakker man om UF omkostninger:

 • De uforudsete omkostninger, Unkown Knowns (Det man har glemt at inkludere)
 • De uforudseelige omkostninger, Unknown Unknowns (Det man ikke ved, at man ikke ved)

I webinaret kan du høre om, hvordan man estimerer denne type omkostninger.

Download …

Robuste tidsplaner

Her kan du hente handouts for de slides vi bruger i webinaret (ændringer kan forekomme).

Her kan du læse om:

 • Hvordan kommer man fra aktiviteterne til en varighedsplan?
 • Hvordan kommer man videre til en robust tidsplan?

I webinaret kan du høre og se, hvordan man kan gøre det i praksis sammen med analysegruppen.

Download …

Flipover plancher

Her kan du hente de flipover plancher, som vi typisk bruger under nogle af webinarerne.

Download …

Referencer projekter

Her kan du se nogle af referencerne blandt 1000’vis af projekter, hvor man har succes med metoden.

Download …

Referencer IT projekter

Her kan du finde nogle eksempler på anvendelse i IT projekter.

Download …

Byggeprojekter – Robuste budgetter

Her kan læse om fx ‘Ny definition af UF’er’, Beredskabsreserver, Rådgiverens budgettering, Estimering af UF’er (Inkl. Unknown Unknowns), ‘Flere krtisk veje i projektplanen’ mv.

Download …

Regneark

Du kan modtage et regneark med en demoanalyse af fx et byggeprojekt eller et IT projekt. Send mail til henrik@hks-consult.dk

Forhør nærmere …

SUCCESSIV HÅNDBOGEN PÅ DANSK

HKS-Consult har oversat Steen’s håndbog til dansk. Så nu er det nemmere at læse og forstå det værdifulde indhold for både danskere og normænd.

Læs fx om:

 • Analysegruppens sammensætning
 • S-kurven til at sikre robuste budgetter & planer
 • Top10 listen over usikkerhederne blandt 1000’vis af andre
 • Estimeringsteknikken
 • Tidsplansanalyser
 • Analyser af projekt porteføljer
 • Cases som kan inspirere

Bogen kan bestilles ved at kontakte os. Deltager du i et webinar, kan du få 25% rabat ved køb umiddelbart efter webinaret.

Kontakt os …

UDDANNELSE AF FACILITATORER

HKS-Consult træner medarbejdet til at blive facilitatorer med speciale i at gennemføre Successive Workshops med forskellige typer analyser.

Træningen omfatter fx:

 • Introduktion til den bagvedliggende teori
 • Træning i de psykologiske faldgruber, man skal undgå
 • Træning via egne eller case projekter

Krav til deltageren er fx:

 • At personen er vant til at facilitere arbejdsgrupper
 • At personen er nysgerrig på egen måde at agere i en gruppe proces
 • At personen arbejder med positiv feedback
 • At personen er open minded og nysgerrig på, hvordan en proces gennemføres

Træningen kan udføres på Dansk, Engelsk eller ‘Skandinavisk’

Fordele:

 • At virksomheden får skarpe budgetter og planer – der holder
 • At virksomheden forøger sin projekt-effektivitet og konkurrenceevne
 • At virksomheden som minimum stabiliserer eller bedre forøger sit EBIT
 • At virksomheden nemmere kan rekruttere kvalificerede medarbejdere
 • At virksomheden oplever mindre stress i projekterne og hos medarbejderne

Forhør nærmere ved at kontakte os.

Kontakt os …