WEBINAR MATERIALER – Fra Falsk Sikkerhed til Sand Usikkerhed

Her fortæller vi, hvordan man kan opnå robuste projekter ved at anvende en af verdens (nok) bedste metoder, der kombinerer risk management og estimering i én proces. Metoden kan bruges i alle projekttyper, fx byggeri, HW/SW udvikling, IT, outsourcing, produktudvikling, tilbud, business cases osv.

Nedenfor kan du downloade de materialer vi bruge ri forbindelse med webinaret.

Introduktion til Successiv Princippet.

PowerPoint slides (ca. 8,1 Mb)

Her kan du hente handouts for de slides vi bruger i webinaret (ændringer kan forekomme).

Download …

Estimering af Unknown Unknowns

PowerPoint slides (ca. 5,0 Mb).

Her kan du hente handouts for de slides vi bruger i webinaret (ændringer kan forekomme).

I fx byggeprojekter snakker man om UF omkostninger:

 • De uforudsete omkostninger, Unkown Knowns (Det man har glemt at inkludere)
 • De uforudseelige omkostninger, Unknown Unknowns (Det man ikke ved, at man ikke ved)

I webinaret kan du høre om, hvordan man estimerer denne type omkostninger.

Download …

Flipover plancher (ca. 4,2 Mb) 

Her kan du hente de flipover plancher, som vi typisk bruger under webinaret.

Download …

Referencer projekter (ca. 6,3 Mb)

Her kan du nogle af referencerne blandt 1000’vis af projekter, hvor man har succes med metoden.

Download …

Referencer IT projekter (ca. 3,5 Mb)

Her kan du finde nogle eksempler på anvendelse i IT projekter.

Download …

Byggeprojekter – Robuste budgetter (ca. 5,0 Mb)

Her kan læse om fx ‘Ny definition af UF’er’, Beredskabsreserver, Rådgiverens budgettering, Estimering af UF’er (Inkl. Unknown Unknowns), ‘Flere krtisk veje i projektplanen’ mv.

Download …

Regneark

Du kan modtage et regneark med en demoanalyse af fx et byggeprojekt eller et IT projekt. Send mail til henrik@hks-consult.dk

Forhør nærmere …

SUCCESSIV HÅNDBOGEN PÅ DANSK

HKS-Consult har oversat Steen’s håndbog til dansk. Så nu er det nemmere at læse og forstå det værdifulde indhold for både danskere og normænd.

Læs fx om:

 • Analysegruppens sammensætning
 • S-kurven til at sikre robuste budgetter & planer
 • Top10 listen over usikkerhederne blandt 1000’vis af andre
 • Estimeringsteknikken
 • Tidsplansanalyser
 • Analyser af projekt porteføljer
 • Cases som kan inspirere

Bogen kan bestilles ved at kontakte os. Deltager du i et webinar, kan du få 25% rabat ved køb umiddelbart efter webinaret.

Kontakt os …

UDDANNELSE AF FACILITATORER

HKS-Consult træner medarbejdet til at blive facilitatorer med speciale i at gennemføre Successive Workshops med forskellige typer analyser.

Træningen omfatter fx:

 • Introduktion til den bagvedliggende teori
 • Træning i de psykologiske faldgruber, man skal undgå
 • Træning via egne eller case projekter

Krav til deltageren er fx:

 • At personen er vant til at facilitere arbejdsgrupper
 • At personen er nysgerrig på egen måde at agere i en gruppe proces
 • At personen arbejder med positiv feedback
 • At personen er open minded og nysgerrig på, hvordan en proces gennemføres

Træningen kan udføres på Dansk, Engelsk eller ‘Skandinavisk’

Fordele:

 • At virksomheden får skarpe budgetter og planer – der holder
 • At virksomheden forøger sin projekt-effektivitet og konkurrenceevne
 • At virksomheden som minimum stabiliserer eller bedre forøger sit EBIT
 • At virksomheden nemmere kan rekruttere kvalificerede medarbejdere
 • At virksomheden oplever mindre stress i projekterne og hos medarbejderne

Forhør nærmere ved at kontakte os.

Kontakt os …