YDELSER

Mange virksomheder er udsat for et stort pres for at igangsætte og færdiggøre projekter samt effektivisere virksomhedens processer. Desuden ønsker ledelsen ofte, at medarbejderne forøger deres kompetencer samtidigt.

Hver gang en kollega har afsluttet et projekt, skal han/hun være mere værd for os.“, chef på Systematic A/S

HVORDAN ØGER MAN VIRKSOMHEDENS EFFEKTIVT SAMTIDIG MED MEDARBEJDERNES KOMPETENCERNE?

I nutidens virksomheder kræves effektivitet, og lønsomhed i en verden, hvor konkurrencen konstant øges. Derfor må man vælge effektive metoder og værktøjer undervejs for at sikre organisationens effektivitet og medarbejdernes trivsel, hvormed konkurrence evnen forøges.

Vi byder på en række ydelser, der kan støtte din virksomhed i mange henseender:

Effektiv Ledelse og Analyser

  • Effektiv Projektledelse – Via en af vore certificerede projektledere
  • Robuste Estimeringer – Introduktion til Successiv Princippet med Iterative Estimeringer
  • Verdenens bedste estimerings metode. Implementering – Få styr over budgetter & tidsplaner
  • Etablering & risiko vurdering af Business Cases – Skab overblik og optimer forretningen
  • Tekniske Analyser – Fx FEMA’s, Risiko analyser m.v.

Indsigt, kommunikation og refleksion:

  • Kommunikation – Trans-Aktionsanalyse modellen, Enneagrammet
  • Sparring – Få faglig sparring som projektleder, afdelingsleder, leder eller ansat
  • Coaching – Få en uvildig coach til at få de bedste reflektions-processer i gang hos dig
  • Værdifulde foredrag – Inspirerende dialog indlæg med en praktisk tilgang til hverdagen

Lau Tze: ‘Den der kender andre er klog. Den der kender sig selv er viis.’

Forhør nærmere … Kontakt os …

VISUEL PLANLÆGNING SKABER EN EFFEKTIV PLAN

Visuel planlægning involverer projektdeltagerne i selv at lave deres projekt plan.

Først er projektet effektivt estimeret via Successiv Princippet, dvs. projekt leverancerne er budgetteret.

Dernæst laver gruppen en projekt plan, helt lavpraktisk med PostIt og en bred planche, hvor projektdeltagerne på tværs af faggrupperne sætter leverancernes varighed på.

Sluttelig flytter man rundt på leverancerne så projektdeltagerne allokeres optimalt i forløbet.

  Læs mere …

ROBUSTE BUDGETTER GIVER VIRKSOMHEDEN STØRRE OVERSKUD & GØR DIG GLAD

Adskillige private virksomheder oplever, at budgetter og planer ikke holder, og det ses ofte i store offentlige bygge og IT-projekter.

Den Norske Stat har indført per lov, at alle store offentlige projekter skal estimers efter Successiv Princippet (Anslagsmetoden). Dette har betydet, at op til 80% af store tunnel, motorvejs- og IT Infrastruktur projekter er leveret til budget og indenfor tiden, med kun små overskridelser mod tidligere kun 10-20%!

Således besluttede den Norske stor-entreprenør AFGruppen.no at indføre metoden i 2006. Efter tre år havde virksomhed forøget sit EBIT fra 2,5 til 5,8% primært på grund af metoden samtidigt med at virksomheden fordoblede sit overskud. Yderst tankevækkende! Dette bør inspirere enhver virksomhedsledelse.

  Læs mere …