VIRTUELLE MØDER & WORKSHOPS – Caminar4Pros

FRA BIOGRAF TIL DRIVE-IN BIO – INTERAKTIVE WORKSHOPS

Vi skal:

 • Passe på hinanden
 • Reducere rejsetid og Co2 udslip
 • Sikre effektive møder & workshops udover mange landegrænser

Metafor: Fra biograf til drive-in bio

Vi kan ikke altid sidde tæt på hinanden i samme mødelokale. Derfor skal vi bruge nye former for ‘drive-in biografer’, hvor vi kan få den (næsten) samme gode oplevelse, som når vi møde til en god film med slik og sodavand eller kaffe (~et godt projekt møde med en god facilitering og forplejning).

Derfor har HKS-Consult udviklet en interaktiv dialogpræget drive-in biograf – og leverer effektive, virtuelle møder og workshops, der skaber ejerskab og engagement.

Fordelene for en workshop er fx:

 • Deltagerne opleve en mere interaktiv / dialogpræget workshop, da der simpelthen kan ses mere
 • Deltagerne skal ikke føres igennem mange kedelige slides med et lille talende ansigt i bunden
 • Deltagerne kan følge med i, hvad der sker i møderummet (der live-streames fra)
 • Mødelederen/facilitatoren kan benytte fx whiteboard og flipover til at tegne og fortælle
 • Mødelederen kan nemme krydder flere oplysninger ind til at supplere baggrunds slides

Caminar4Pros:

 • Caminar: Det er webinar-ligende møde, hvor der benyttes flere kameraer
 • 4: Der benyttes 4 kameraer
  • Ét filmer whiteboard
  • Ét filmer en flipover
  • Ét filmer mødelederen
  • Ét fimler selve lokalet
 • Pros: Projekt professionelle process

Bestil billet til en god film (~en skarp workshop eller faciliteret møde).

HKS-Consult leverer en skarp facilitering og skarpe billeder. Kontakt os for at høre nærmere.

YOUTUBE:

Se mere på YouTube. Søg ‘FRA BIOGRAFEN TIL DRIVE-IN BIO – INTERAKTIVE WORKSHOPS‘.

Teknisk setup:

Her ser du det tekniske setup skitseret.

HKS-Consult levere live streaming studiet. I kan evt. have eget HDMI kamera (B)til at live streame jeres whiteboard, som så vises på Skærm B. Så er vi endnu mere interaktive.

Eksempel fra en workshop (med Successiv Analyses):

Her ser du et eksempel fra en workshop med analyse af et investerings budget.

Forhør nærmere …  Kontakt os …

FACILITERING AF WORKSHOPS

HKS-Consult og samarbejdspartnere tilbyder at afholde workshops, hvor et projekt, en business case, et tilbud ifm. licitation eller en projektportefølje analyseres.

Analysen kan fx være fokuseret på en overordnet tidsplan, budget, tilbudsgivning eller en analyse af virksomhedens portefølje for at optime de gode projekter og stoppe de ‘dårlige’ projekter.

Kontakt os …

UDDANNELSE AF FACILITATORER

HKS-Consult træner medarbejdet til at blive facilitatorer med speciale i at gennemføre Successive Workshops med forskellige typer analyser.

Træningen omfatter fx:

 • Introduktion til den bagvedliggende teori
 • Træning i de psykologiske faldgruber, man skal undgå
 • Træning via egne eller case projekter

Krav til deltageren er fx:

 • At personen er vant til at facilitere arbejdsgrupper
 • At personen er nysgerrig på egen måde at agere i en gruppe proces
 • At personen arbejder med positiv feedback
 • At personen er openminded og nysgerrig på, hvordan en proces gennemføres

Træningen kan udføres på Dansk, Engelsk eller ‘Skandinavisk’

Fordele:

 • At virksomheden får skape budgetter og planer – der holder
 • At virksomheden forøger sin projekt-effektivitet og konkurrence-evne
 • At virksomheden som minimum stabiliserer eller bedre forøger sit EBIT
 • At virksomheden nemmere kan rekruttere kvalifiserede medarbejdere
 • At virksomheden oplever mindre stress i projekterne og hos medarbejderne

Forhør nærmere ved at kontakte os.

Kontakt os …