EFFEKTIV PROJEKTLEDELSE – KOM I MÅL.

Mange har sikkert udført en eller anden form for projektledelse og oplevet, at det kan virke omstændeligt og ineffektivt.

HVORDAN FÅR MAN EN EFFEKTIV PROJEKTLEDELSE?

I nutidens virksomheder kræves effektivitet. Fx har vi kort tid til at forberede en projekt opstart, risiko-analyse, estimering osv. Derfor må man vælge effektive metoder og værktøjer undervejs, og skaller efter projektets kompleksitet, strategiske betydning, omfang m.v.

INTERIM PROJEKTLEDELSE – EN HURTIG INDSATS

HKS-Consult byder på interim projektledelse, hvor virksomheden hurtigt opnår værdi, da projektlederen har stor erfaring med forskellige projekt-typer, -kompleksitet og -størrelser.

Effektive metoder:

  • Successiv estimering af projekt omkostninger
  • Involvering af kerne interessenterne, der bidrager i projektet
  • Visuel projekt-planlægning med plancher, papkort og
  • Aktivering af deltagerne med visuelle midler og ved, at de står op
  • Workshops med en facilitator, sikrer effektiv brug af tiden og man ikke kommer ud af en tangent

Effektive værktøjer:

  • Brainstorming og negativ brainstorming (hvordan ødelægger man projektet)
  • SWOT: Syrker, Weakness(svagheder), Opportunity(muligheder) & Trusler –  analyse
  • IPMA’s kompleksitets analyse: Kompleksitets-graden dømmer høj, middel eller lav projektledelses-indsats
  • SMARTe  mål: Specifikke, Målbare, Acceptable, Realistiske og tidsbegrænsede
Forhør nærmere … Kontakt os …

Visuel Planlægnings Workshop – Få Hurtig en Plan der Virker

Her ses en Hardware og en Software gruppe, der arbejder sammen om at lave en visuel plan. Det viste sig, at gruppen hurtigt kunne sætte planen og indse sammenhængen mellem leverancerne og flytte dem rundt, så planen blev optimeret.

Desuden fik deltagerne stort ejerskab over planen – det var ikke bare noget projektlederen havde lavet, og det tog kortere tid i forhold til, hvis projektlederen skulle gøre det alene!

Forhør nærmere …

Effektive Teams – Få Engagement og Fremdrift

En gruppe arbejder med at blive et team. Strandgaard Consulting gennemførte et fremragende træning med en stor Hardware, Software og Mechanics gruppe, som skulle udvikle en helt ny vindmøllestyring. Dette kræver er rigtigt godt samarbejde på tværs af faggrænserne.

Via simple indendørs og udendørs øvelser opnåede grupperne en fælles forståelse for at være i et team i teorien og i dagligdagen.

Forhør nærmere …