EFFEKTIV RISK MANAGEMENT – IDENTIFICER & REDUCER

Mange har udført risiko analyser og forsøgt at bruge analyserne, men i den travle hverdag kan det blive ned-prioriteret, hvis metoden og værktøjet ikke fungerer effektivt.

HVORDAN FÅR MAN EN EFFEKTIV RISIKO STYRING?

I nutidens virksomhed kræves effektivitet, og man har kort tid til at forberede et projekt opstart. Derfor må man vælge effektive metoder og værktøjer undervejs, og skaller efter projektets kompleksitet, strategiske betydning og omfang.

Effektive risiko analyser:

  • Sikre deltagere med forskellig baggrund og synsvinkler
  • Sikre at man let kan opdatere risici og muligheds register
  • Sikre at de vigtigste interessenterne deltager i analysen
  • Anvende plancher, papkort og lad deltagerne står op
  • Workshops med en facilitator, sikrer effektiv brug af tiden og man ikke kommer ud af en tangent.

Effektive værktøjer:

  • Excel regneark til at registrere risici & mitigering samt muligheder og udvikling af muligheder
  • Excel diagrammer, der viser Executive Summary: Top 5 risici og Top 5 Muligheder
  • Excel diagrammer, der viser alle data, fx grupperer dem i Projektledelse, produktet, Omgivelserne, Organisationen osv.
Forhør nærmere … Kontakt os …

Forskellige synsvinkler = Effektiv identificering af risici

Et af de vigtigste punkter for en effektiv risiko analyse er deltager sammensætningen. Det er uhyre vigtigt, at der er forskellige synpunkter repræsenteret i analyse gruppen. Fx de pessimistiske, de optimistiske, de analyserende, erfarne ledere, ny uddannede, mænd og kvinder.

Dermed sikres, at de flest mulige risiko elementer identificeres, og de bedste mitigerings-planer opstilles. Desuden sikres ejerskab på tværs i projektet og organisationen.

Forhør nærmere …

Effektive Score Kort

For at gennemføre en effektiv risiko workshop er det en stor fordel, at man systematiserer sine input. Hertil har HKS-Consult udviklet let anvendelige score kort.

Under workshoppen udfylder deltagerne dem med beskrivelse, skoring, mitigering, risiko ejer, risiko handler, sine initialer m.v., så man bagefter kan spørge deltageren, der skrev kortet.

Dette understøtter en effektiv systematisk opsamling undervejs og gør det meget lettere at opsamle input i risiko regnearket bagefter. Desuden får man tydeliggjort, at man udfører analysen på en effektiv og professionel måde.

Bestil Score Kort …