BUSINESS CASE ANALYSER – SIKRER EBIT

De fleste virksomheder må prioriterer blandt de mulige projekter, ud fra hvilke forretning virksomheden ønsker at gøre og under en given risiko belastning af kapitalen.

HVORDAN VÆLGER MAN DE RIGTIGE PROJEKTER?

Man opstiller en business case for hvert projekt, og projektets nøgletal forrentning, tilbagebetalingstid og nutidsværdi beregnes ud fra investeringer, kostpriser, driftsomkostninger og indtægter.

Dermed kan man sammenligne projekternes  nøgletal, og vælge de rigtige – HVIS man samtidig har en økonomisk risiko vurdering af projekterne! Derfor laver man trepunkts-estimeringer af omgivelsernes påvirkning og af alle betydende data for at beregne usikkerhed af forrentning, tilbagebetalingstid og nutidsværdi .

Ledelsen vurderer hvilket business cases, der dels understøtter virksomhedens strategi, dels giver et ønsket afkast under en aftalt maksimal risikobelastning.

Metodens fordele:

 • Virksomheden får indsigt i:
  • Projektets Forudsætninger, Muligheder og Risici
  • Hvor stor en andel af usikkerhederne, der er i projektets omgivelser (ofte 75-90%!)
  • Hvor stor en andel af usikkerhederne, der er inde i projektet (de tekniske løsninger)
 • Projekt-gruppen får desuden stort ejerskab om planen, da de deltager i estimeringerne

Metodens Udfordringer:

 • Der kræves en god forberedelse af deltagerne og projekt info om basis situationen
 • Virksomheden skal være moden til at ændre dens tilgang til budgettering og tage forbedringerne ind
 • Kollegaerne skal acceptere, at andre faggrupper deltager i estimeringer indenfor deres fagområde

HKS-Consult Cases:

 • Estimering af et stort HW/SW platform, Vestas Wind Systems
 • Estimering af et nyt komplekst HW/SW Controller System, Mita-Teknik
 • Direct Risk Assessment of a Business Case for a large Offshore Wind Farm in Uk, Vattenfall
 • Direct Risk Assessment of a Business Case for a Offshore Wind Farm in US, German Client
Forhør nærmere … Kontakt os …

Business Case analyse af en Offshore Vindmølle Park.

Vattenfall ønskede en ekstern analyse af en Business Case for en stor Offshore Møllepark. HKS-Consult opstillede Business Case scenarier med forskellige setup af vindmølle parken. Billedet: DongEnergy.

HKS-Consult benytter trepunkts-estimeringer af energi-produktionen, el-prisen, investeringerne og driftsomkostninger. Disse indregnes i et Excel Business Case model.

Modellen beregner projekt forrentning, nutidsværdi og tilbagebetalingstid. Metoden giver store fordele, da Vattenfall efterfølgende kunne se Top 10 usikkerhederne på projektets nøgletal.

Bestil beregnings-eksempel af Krieker’s Flak offshore park, som HKS-Consult præsenterede på Wind Power Monthly ‘Offshore Wind Farm Construction Risk Management’ konferencen i Hamburg.

Kontakt os …

Simple Business Case Beregninger

Man kan relativt nemt lave de første overslag på Business Casen’s nøgletal. Dette gøre ved simple trepunkts-estimeringer af: Investeringer i bygninger og udstyr, løbende omkostninger, drifts omkostninger, indtægter m.v.

En mindre gruppe estimerer tallene, som tastes ind i et simpelt regneark.

Derefter udvælger gruppen Top 5 elementerne, som bidrager med de største usikkerheder på business Casen. Herefter underinddeler man Top 5 elementerne i 2-3 del-elementer, og gruppen foretager en estimering af disse.

Dette gentages successivt (deraf navnet Successiv Princippet) 2-5 gange indtil, gruppen ikke har mere information.

Dermed fås en usikkerheds-vurdering af nøgle tallene. Download et simpelt regneark og kom i gang straks.

Download …