"Planer er intet. Planlægning er alt." Dwight D. Eisenhower. Det efterfølgende princip giver grundlaget for robust planlægning.

SUCCESSIV PRINCIPPET – Verdens Bedste Estimerings-Metode

Mange har sikkert udført en eller anden form for projekt estimering og oplevet, at det kan virke omstændeligt og ineffektivt.

HVORDAN LAVER MAN EN EFFEKTIV ESTIMERING I EN TRAVL HVERDAG?

I nutidens virksomhed må man vælge effektive metoder og værktøjer for at kunne følge med i konkurrencen.

HKS-Consult foreslår, at man benytter Successiv Princippet af Steen Litchenberg:

 • Metoden er sandsynligvis den mest præcise og effektive metode. der findes i verdenen
 • Metoden er lovbefalet i det offentlige regie i Norge. 80% af store komplekse projekter som tunnel- og motorvejs-projekter og store IT infrastruktur projekter holder budgettet!
 • En stor-entreprenør AF-Gruppen.no har forøget deres EBIT fra 2,5 til 6% på grund af implementering af metoden
 • Metoden estimerer også omgivelsernes indflydelse (usikkerhed) på projektet. Erfaringerne viser at der ofte ligger 75-90% af usikkerhederne UDENFOR projektet og kun 25-10% i projektets tekniske løsning !
 • Metoden arbejder top down og fokuserer kun på de leverancer i projektet, der har de største usikkerheds-bidrag. Dermed spares megen analysearbejde og man undgår at blive ‘Paralyzed by analyze!

Effektive metode:

Metoden gennemføres effektivt som følger:

 1. Planlæg estimeringen: Deltagere, suppleanter, facilitator, lokaler osv.
 2. Beskriv projektets basis situation: Generelle forhold, rammer, betingelser, risici, produkt specifikationer, marked m.v.
 3. Projektsponsoren, projektejeren og projektlederen laver en basis beskrivelse af projektet
 4. En ekspert gruppe estimerer basis estimatet i mandtimer og omkostninger
 5. En facilitator leder estimerings-gruppen igennem en workshop efter Successiv Princippet (Iterative estimerings-runder)
 6. Efterfølgende udarbejder facilitatoren og projektleden en rapport
  1. Projektets overordnede forhold
  2. Projektets overordnede forudsætninger, risici og muligheder
  3. Projektets basis estimatet og et robust budget
  4. Top 10 forhold til at afbøde risici og tilhørende Top 10 forbedrings muligheder
 7. Projektlederen præsenterer rapporten og en plan for styregruppen eller projektejer og sponsor
 8. Projektet tilrettes eventuelt og et nyt estimat kan gennemføres på de ændrede punkter

Værdifulde resultater:

 • Et robust budget og en plan – der holder
 • Oversigt over Top 10 usikkerheder
 • Inkludering af optimeringer meget tidligt i projektet
 • Input til risk og optimerings-analyse samt vigtige antagelser
 • En fælles forståelse af projektet blandt interessenterne
 • Team building og forankring i organisationen
 • Mindre overarbejde og stress i organisationen
 • I forbindelse med tilbuds-projekter kan virksomheden fx vælge P(80), P(70), P(50) eller P(40) iht. virksomhedens strategi.

Anvendelses-muligheder:

 • Estimering og risiko vurderinger af business cases
 • Estimering af projekt budgetter
 • Estimering af tidsplaner eventuelt kombineret med Monte Carlo simulering
 • Køb af eget hus eller bil
Forhør nærmere …   Book et møde …   Kontakt os …

Olie industrien anvender Successiv Princippet

Virksomheder i olieindustrien har i mange år brugt Successiv Princippet. Fx til estimering af investerings-budgetter for nye boreplatforme og flytning af boreplatforme.

Sådanne projekter er meget komplekse og er store investeringer med en lav margen. Derfor er det yderst vigtigt at være i stand til at estimere omkostninger og tidsplan med god nøjagtighed.

Forhør nærmere …

De-kommissionring af Svenske A-Kraftværker anvender Successiv Princippet

En svensk organisation foretager hvert tredje år en ny estimering af omkostningerne til nedlukning af de svenske kernekraftværker. Dette er en meget kompleks og krævende proces at nedlægge dem og der er involveret et stort antal entreprenører, certificeringsorganer, myndigheder mv. i nedlægningen.

Men ved at bruge Successiv Princippet får organisationen et ret præcist skøn over omkostninger og tidsforbruget til et så stort projekt.

Forhør nærmere …