ROBUSTE ESTIMERINGER – FORØG EBIT

Mange har sikkert udført en eller anden form for estimering af udgifter eller tidsforbrug og oplevet i mange tilfælde, at resultatet ikke holder og i værste tilfælde, at resultatet er fuldstændigt misvisende.

Der er mange historiske eksempler på fejlslagne budgetter fx i store offentligt byggeprojekter – undtagen i Norge!

HVORDAN FÅR MAN ET TRÆFSIKKERT BUDGET?

Der er udviklet en metode kaldet Successiv Princippet. Det er en særdeles effektiv metode, hvor man med simple trepunkts-estimering (Minimum, Mest Sandsynlig & Maximum) vurderer usikkerheden i projektets omgivelsernes hhv. i projektets leverancer.

Der er evidens for, at metoden virker da adskillige størrre projekter har benyttet metode, optimeret projekterne, forkortet eksekveringstiden og gennemført meget tæt på det estimerede budget.

Den norske stor entreprenør AF-Gruppen.no har forøget deres EBIT fra 2,5% til 5,8% efter de indførte Successiv Princippet. Særdeles tankevækkende!

Den Norske regering har lovbefæstet metoden, og i dag afsluttes ca. 80% af store offentlige projekter til tiden og til budget mod tidligere 10-20%.

Dette bør vække skærpet opmærksomhed i enhver bestyrelse, hvor virksomheden gennemfører store komplekse projekter!

Se nedenfor eksempler på metoder og værktøjer, der kan sikre robuste budgetter og planer og dermed understøtte virksomheden i forøgelse af EBIT.

Robuste og Effektive metoder:

 • Successiv estimering af business casen
 • Successiv estimering af projekt omkostninger
 • Involvering af kerne interessenterne, der bidrager i projektet
 • Visuel workshop med identificering af projekt leverancer (Work Breakdown System – WBS)
 • Visuel projekt-planlægning med plancher, papkort og deltagerne står op
 • Workshops med en facilitator, sikrer effektiv brug af tiden ,og man ikke kommer ud af en tangent

Anvendelses-muligheder:

 • Estimering af projekt budgetter
 • Estimering og risiko vurderinger af business cases
 • Estimering af tidsplaner eventuelt kombineret med Monte Carlo simulering
 • Estimering af virksomheds-køb, privat hus-køb, sommerhus-køb
 • Estimering af investering i vindmølle, vindmøllepark, solcelle-anlæg, solcelle park osv.

FORDELE: Benyt Successiv Princippet og få værdifulde fordele:

 • Inkluder usikkerhederne i projekt omgivelsernes og få et skarpt og robust budget – forøg virksomhedens EBIT
 • Anvend trepunkts-estimering og få muligheder og risici inkluderet i estimaterne – og fokuser kun Top10 risiko elementer og spar tid
 • Indkald en bredspektret analyse gruppe og få væsentlig flere muligheder og risici med – og få troværdige estimater
 • Stå dermed skarpt overfor styregruppen, på PMO kontoret, for projektejeren og ikke mindst overfor finans-afdelingen
Læs nærmere …  Kontakt os …

Successiv Princippet – Verdens Bedste

Successiv Princippet byder på effektive estimering af usikkerhederne i omgivelserne og i projektets opgaver. Via en simpel iterativ estimerings-teknik opnås hurtigt robuste estimater af fx et projekt budget, en materiale mængde ved et byggeri osv.

Projekt deltagerne estimerer først indflydelse fra omgivelserne, fx kravstyring, kompetencer, projektstyring m.v. Dernæst estimerer deltagerne arbejds-pakkerne, som projektet skal levere.

Der er ofte 80-90% af usikkerhederne i omgivelserne, dvs. ikke inde i projektet! Ganske tankevækkende, at mange kun estimerer, det man kender, nemlig projektopgaver, materialer, investeringer m.v. – men ofte udelader estimering af usikkerheden i omgivelserne!

Forhør nærmere …

Prøv Successiv Princippet: Skift Hjul På Din Bil

Denne øvelse indgår i træning af projekt estimering. Projekt: ‘Skift Et Hjul På Din Bil’ sætter deltagerne i gang med at øve metoden. Det er en projekt type de fleste kender til. Dog er er ofte en stor spredning på deltagerne første gæt på, hvor lang tid det kan tage.

Deltagerne estimerer, hvor meget omgivelserne kan påvirke projektet. Fx vejret, humøret & erfaringer. Tænk hvis det nu er tredje gang, man skifter dæk på en uge, det er mørkt, og naboens hund lige har bidt én. Dét påvirker projekttiden.

Omgivelserne: Fx Vejret, Mental & Fysisk Tilstand & Erfaringer.

Opgaverne: Forberede Værktøj, Skifte hjul og Rydde op. Herefter er tingene adskilt og efterfølgende kan gruppen se, hvor de største usikkerhedsbidrag kommer fra.

Download filen …

Tre-punkts-estimeringen: Lær matematikken

Her kan du se de simple regne principper, der benyttes i ‘motoren’ i Successiv Princippet.

Prøv i dag at lave nogle simple trepunkts-estimeringer. Dette er kun for at illustrere den grundlæggende matematik i metoden. Du kan benytte regnearket ovenfor til at lave den fulde estimering fx af budgetoverslag, indkøb af nyt drivhus. konfirmations-festen osv. Dermed få du robuste budgetter!

Download filen …