WORKSHOPS MED ENERGI OG VÆRDI

I forberedelse af projekter, udførelse af projekter, opstilling af kravspecifikationer, identificering af interessenter osv. kan man med fordel benytte workshops.

HVORDAN SKABER MAN ET EFFEKTIVT PROJEKT MED ENGAGEREDE PROJEKTDELTAGERE?

Ved at benytte en trænet facilitator sikrer man sammen med projektlederen, at workshoppen får et godt forløb, at alle deltagerne inddrages, at der skabes energi og engagement samtidigt med at projektet specificeres og tydeliggøres.

Typiske elementer i en workshop:

 • Store plancher med projekt info
 • Store plancher og postIts til brainstorming
 • Whiteboards til store mindmaps med: Hvorfor, Hvad, Hvordan, Hvem
 • To projektorer, den ene til præsentationerne, den anden til mødereferat m.v.
 • En trænet facilitator

Eksempler på workshops:

 • Det Færøske El-selskab.
  • Oversigts mindmap: Hvorfor, Hvad, Hvordan og Hvem. Brainstorming
  • 3 dimensional interessent-analyse
 • Gamesa:
  • WBS (Work Breakdown System) identificering og opsætning
  • Estimerings workshop med Successiv Princippet
 • Henning Larsens Tegnestue:
  • Træning i interessentanalyser
 • Siemens Wind Power:
  • WBS (Work Breakdown System) identificering af projekt leverancerne
  • Estimerings workshop med Successiv Princippet
  • Effektiv visuel planlægnings-workshop
 • Vestas:
  • Estimerings workshop med Successiv Princippet
  • Stakeholder Manager seminar
Forhør nærmere … Kontakt os …

Visuel Planlægnings Workshop

Her ses et eksempel på en Hardware og Software gruppe, der sammen udarbejder en visuel tidsplan. Gruppen har forinden estimeret leverancerne i projektet. Dernæst placeres opgaverne der skal indfri leverancerne, på planchen.

Ved at diskutere indhold og afhængigheder opnås en fælles forståelse af projektet, og deltagerne kan derefter placere opgaverne på planchen og dermed opstår en effektiv tidsplan.

Efterfølgende brugte gruppen SCRUM (En agil projekt metode) til at planlægge og gennemføre 3-4 ugers sprint, hvor sprint pakkerne vare baseret på de successive estimater.

Dette er betydeligt mere effektivt i forhold til, at det kun er projektlederen, der laver planen og fx benytter MS Project programmet.

Kontakt os …

Eksempel på MindMap

Her ses et eksempel på et mindmap, der illustreret tanker om et internt uddannelses setup. MindMaps befordrer, at deltagerne tænker mere i helheder, end i en sekventiel række følge: 1)Indledning, 2)Formål, 3)Løsninger, 4)Processer osv.

Det viser sig, at hjernen ikke tænker sekventiel men mere i sammenhænge og springer fra et område til andet område.

Ved at lade deltagerne stå op viser det sig, at der kommer langt flere input til emnet, da kroppen ubevidst opfatter det at sidde som at sove-slappe af!

Kontakt os …